Nuorisopalvelut
Nuorilahti.net 

Lahden nuorisopalvelut

Yleistä   -   Tokopäivät


Tokopäivät  
Toimintakokemuspäivät
 
Toimintakokemuspäivä on nuorisopalveluiden 7.-luokkalaisille suunnittelema toimintakokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden yhteistyötaitoja ja luokan ryhmähenkeä. Yläkouluun siirtyneet koululaiset tutustuvat erilaisten ryhmätehtävien avulla uusiin luokkatovereihin.

Päivän aikana oppilaat tekevät turvallisen ryhmän kehittymiseen vaikuttavia yhteistoiminnallisia harjoitteita. Ryhmä harjoittelee kuuntelemista, keskustelua, luottamusta ja viestintää. Tehtävissä ei kilpailla paremmuudesta vaan opitaan kokemuksen kautta, mikä voima on yhdessä tekemisellä, toisten kannustamisella ja tukemisella. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa hyvän yhteishengen syntymiseen.

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat nuorisonohjaajan pitämä infotunti luokalle, päivän suunnittelu, valmistelu, ohjaaminen ja palautekeskustelu. Luokanvalvojalla on päivän aikana tilaisuus havainnoida ryhmän toimintaa.